Ili kupata kozi za Mafunzo kwa njia ya Mtandaoni za RSH, unahitaji kuwa umesajili akaunti ya mtumiaji nasi na kuingia.

 

Learning

 

RSH inaandaa msururu wa moduli tano za mafunzo kwa njia ya mtandaoni unaoitwa Masuala ya Kulinda Usalama. Moduli hizi zinatumia mafunzo kwa msingi wa vielelezo kueleza hadithi ya shirika la asasi ya kiraia la kufikirika linaloitwa Family Health Frontiers (FHF). Katika moduli hizi tano, wanafunzi wanajiunga na timu ya FHF wanapolenga kuwa shirika salama na kukabiliana na changamoto za kulinda usalama.

Kila moduli itaambatana na arifa za kulinda usalama ambazo zitatoa nyongeza za vichocheo vya mafunzo kwa hadi miezi miwili baada ya moduli kukamilika.

Moduli hizi zinalenga wataalamu wasio wa kulinda usalama katika Asasi za Kiraia (CSOs) ambao wanataka njia rahisi ya mafunzo, kujifunza ukweli muhimu kuhusu kulinda usalama, kupata maarifa, kutekeleza shughuli na kupata cheti cha RSH. Wataalamu wa kulinda usalama pia watafaidika kutoka kwa habari ya kiufundi, viungo kwa rasilimali za kusaidia na uwezo wa kujifahamisha kwa changamoto za kulinda usalama zinazokabili Asasi za Kiraia. Wale wote wanaofanya kazi katika sekta za maendeleo na kibinadamu watapata kuwa moduli hizi ni muhimu. 

Onyo

Moduli hizi zina yaliyomo ambayo unaweza kuyaona yanahuzunisha.

Moduli za kwanza nne pia zinapatikana katika lugha za Kifaransa, Kiamhari, Kiswahili, Kihausa na Kiarabu. Moduli za 1-2 zinapatikana kwa Kireno. Tafsiri zilizosalia zitapatikana katika mwaka wa 2022.

Unaweza pia kukamilisha kozi nje ya mtandao. Ili kupakua moduli katika muundo wa PDF, bonyeza hapa [https://safeguardingsupporthub.org/sw/documents/rsh-e-learning-offline-safeguarding-matters].

Utangulizi kwa Moduli ya 1

Masuala ya Kulinda Usalama Moduli ya 1: Kuanza

Hii ni moduli ya kwanza ya msururu wa sehemu tano za mafunzo kwa njia mtandaoni kuhusu kulinda usalama. Msururu unatanguliza dhana muhimu za kulinda usalama kupitia hadithi ya FHF - shirika la kitaifa la asasi ya kiraia linaloshughulikia masuala halisi ya kulinda usalama.

Jukumu lako ni kushirikiana na washiriki wa timu ya FHF inapofanya kazi kuhakikisha ulinzi dhidi ya Unyonyaji wa Kijinsia, Dhuluma na Unyanyasaji wa Kijinsia umejumuishwa kama sehemu muhimu ya programu mpya.

Malengo ya Mafunzo

Moduli hii itakusaidia:

 • Kufafanua masharti ya kulinda usalama;
 • Kuelewa majukumu ya kulinda usalama ndani ya shirika;
 • Kutambua umuhimu wa tabia za mahali pa kazi katika kulinda usalama.

Muda wa mafunzo: Dakika 30.

 

Utangulizi kwa Moduli ya 2

Masuala ya Kulinda Usalama Moduli ya 2: Kuanzia na washirika

Katika Moduli ya 2, wanafunzi wanaendelea kuandamana na FHF, wanapowasilisha pendekezo la ufadhili wa programu mpya, kukamilisha tathmini ya matakwa na kutambua washirika wa programu. Kulinda usalama katika hatua zote za usimamizi wa programu na hatari za kulinda usalama zimezungumziwa.

Malengo ya Mafunzo

Moduli hii itakusaidia:

 • Kuelewa umuhimu wa matakwa ya kulinda usalama kwa mashirika na washirika;
 • Kutambua shughuli muhimu za kulinda usalama ndani ya hatua zote za programu kwa kutekeleza programu kwa salama; na 
 • Kutambua hitaji la uongozi thabiti na desturi ya shirika kuelekea kwenye matendo yaliyo salama.

Muda wa mafunzo: Saa 1.

Unapokamilisha moduli hizi, unaweza kushiriki mawazo, maswali na maoni yako kuhusu ulichojifunza na wenzako kwenye Jukwaa la majadiliano ya Jamii kwa njia ya mtandaoni.

 

Utangulizi kwa Moduli ya 3

Masuala ya Kulinda Usalama: Kuendelea Kutumia Mipango Salama

Hapa utaendelea na timu ya FHF kwenye safari yao ya kulinda usalama.

Moduli hii itashughulikia jinsi ulinzi wa usalama unavyoshughulikiwa katika:

 • Kuandaa na kufanya ziara ya ufuatiliaji wa kulinda usalama kwenye eneo la kazi kwa mshirika anayetekeleza;
 • Kusaidia wakala wa mshirika na kuandaa tukio la Watu Muhimu Sana (Very Important Persons /VIP); na
 • Kushughulikia ufichuzi na kutoa ripoti.

Muda wa kusoma: dakika 45-60

Matokeo ya Kujifunza

 • Kuelewa hatua zinazohitajika wakati wa kufanya ziara ya ufuatiliaji kwenye eneo la kazi, ikiwa ni pamoja na mpango wa utekelezaji wa kulinda usalama kwa upangaji salama;
 • Kutambua umuhimu wa kulinda usalama katika upangaji wa tukio na kuwasaidia washirika na hii;
 • Kushughulika ipasavyo ufichuzi wa kulinda usalama; na Kuripoti tukio la kulinda usalama.

 

Utangulizi kwa Moduli ya 4

Masuala ya Kulinda Usalama Moduli ya 4: Kutatua malalamiko

Hii ni moduli ya nne ya mfululizo wa sehemu tano za mafunzo kupitia mtandao kuhusu kulinda usalama. Mfululizo huu unaanzisha dhana muhimu za kulinda usalama kupitia hadithi ya FHF - shirika la kitaifa la kusadikika la kijamii na mshirika wake Sure Health Africa (SHA) yanayoshughulika na masuala halisi ya kulinda usalama.

Jukumu lako ni kushirikiana na wanachama wa timu ya FHF inaposhughulikia malalamiko ya kulinda usalama, inapofanya kazi na mpelelezi na inapojifunza kutoka kwa ukaguzi wa ndani wa mazoea yao ya kulinda usalama.

Matokeo ya Mafunzo:

Katika moduli hii utaendelea na FHF kwenye safari yao ya kulinda usalama. Moduli hii itashughulikia jinsi gani ulinzi wa usalama unavyoshughulikiwa katika:

 • Kupokea ripoti ya tukio la kulinda usalama na kufanya tathmini ya awali;
 • Kusaidia mchakato wa uchunguzi; na
 • Kuandaa na kufanya mapitio ya ndani ya kulinda usalama ili kujifunza masomo na kuboresha utendaji.

Muda wa kusoma: dakika 45-60.

 

Moduli ya 5

Masuala ya Kulinda Usalama: Ufuatiliaji, Utathmini na Ujifunzaji kwa njia Salama

Hapa utaendelea na FHF katika safari yao ya kulinda usalama.

Moduli hii itashughulikia jinsi:

 • Kulinda usalama kunapaswa kuzingatiwa na kujumuishwa katika shughuli za ufuatiliaji, tathmini na ujifunzaji katika kipindi chote cha programu; na
 • Ufuatiliaji, tathmini na ujifunzaji unaweza kusaidia safari ya kulinda usalama ya shirika au programu.

Muda wa kusoma ni dakika 45-60

Matokeo ya Mafunzo

 • Kufahamu kanuni za kimsingi za kuhakikisha ufuatiliaji, tathmini na ujifunzaji ulio salama;
 • Kuelewa jinsi ya kukusanya maoni kuhusu kulinda usalama kupitia shughuli za ufuatiliaji za kila mara;
 • Kuelewa umuhimu wa kulinda usalama wa washiriki wa programu, wanajamii na wafanyakazi wanaohusika katika shughuli za ufuatiliaji, tathmini na ujifunzaji; na
 • Kutambua hatari za kulinda usalama ndani ya shughuli za ufuatiliaji, tathmini na ujifunzaji na uweze kutumia kanuni za msingi za ufuatiliaji, tathmini na ujifunzaji ulio salama kushughulikia hizi.